Rynek pracownika w Koszalinie

  1. Praca Koszalin
  2. Informacje o Koszalinie, Rynek pracy w Koszalinie
  3. Rynek pracownika w Koszalinie
Filter

Ofert pracy w Koszalinie przybywa, a liczba miejsc pracy wzrasta. Teraz to pracodawcy poszukują pracowników. Wygląda na to, że rynek pracownika na dobre zagościł w Koszalinie. Jakie są perspektywy osób szukających pracy?

Statystyki są jednoznaczne – poziom bezrobocia jeszcze nie był tak niski. Jeszcze 3 lata temu nie było tak kolorowo, ponieważ stopa bezrobocia wynosiła ponad 11%. Jednak w ciągu roku sukcesywnie malała liczba osób bezrobotnych i pod koniec 2015 roku stopa bezrobocia zmalała już do 8,5%. Można stwierdzić, że 2015 rok był przełomowym, jeśli chodzi o rynek pracy. Spadek bezrobocia o 2,5% w skali roku, świadczy o zdecydowanej poprawie.

W 2016 roku sytuacja na rynku pracy utrzymała pozytywny trend. W połowie roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 7,3%, a pod koniec roku wartość ta spadła już do 6,8%. Jeszcze lepiej było w 2017 roku, kiedy stopa bezrobocia spadła już poniżej 6%, żeby 2018 rok rozpocząć na poziomie zaledwie 5,7%.

Wszystko zatem wskazuje na to, że następuje rynek pracownika. Pracodawcy gwarantują wolne miejsca pracy, a pracownicy przestają mieć problem z ich znalezieniem. Mało tego – coraz trudniej znaleźć pracowników na miejscu. Pracodawcy zmuszeni są do sięgania po pracowników z okolicznych miejscowości, a także po cudzoziemców.

Dość sporą zasługę przypisuje się dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Miasto korzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej, co pozwala wdrażać nowoczesne kształcenie zawodowe. Innowacyjne przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych pracowników, dlatego inwestycje w szkolnictwo zapewniają obniżenie poziomu bezrobocia i dalszy rozwój gospodarczy.

Duży udział w poprawie sytuacji na rynku pracy mają również liczne działania aktywizacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. W 2017 PUP wziął udział w aż 4 organizowanych targach pracy, promując wsparcie dla osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, uzyskać dokładne informacje dotyczące możliwości otrzymania różnych form wsparcia dla osób zarejestrowanych. Osoby zainteresowane mogły uzyskać również wiedzę z zakresu bieżących tendencji zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz zawodów przyszłości.

Zostaw komentarz