Podnoszenie kwalifikacji z PUP – 8 propozycji

  1. Praca Koszalin
  2. Dla zatrudnionych, Doradztwo zawodowe
  3. Podnoszenie kwalifikacji z PUP – 8 propozycji
Filter

Powiatowe Urzędy Pracy umożliwiają bezrobotnym podnoszenie kwalifikacji. Formy wsparcia są adresowane do różnych grup – są tutaj zarówno osoby bez doświadczenia, jak i poszukujący pracy w Koszalinie po 50 roku życia.

W jaki sposób można zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Co oferują urzędy?

1. Staż
Został stworzony głównie z myślą o tych, którym brakuje doświadczenia i praktycznych umiejętności. W stażach trwających do 6 miesięcy mogą brać udział wszyscy bezrobotni. Z kolei bezrobotni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, uczestniczą w programach stażowych zaplanowanych na okres 12 miesięcy.

2. Szkolenia i bony szkoleniowe
Z tej formy aktywizacji też korzystają młodzi ludzie. Wniosek o sfinansowanie szkolenia składa się do starosty, który może pokryć również koszty dojazdu oraz zakwaterowania (jeżeli kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania).

3. Trójstronne umowy szkoleniowe
W tym przypadku potencjalny pracodawca szkoli kandydatów pod swoje potrzeby. Z takiego wsparcia korzystają m.in. osoby zatrudnione w firmach, które są w stanie likwidacji lub upadłości, cudzoziemcy czy żołnierze rezerwy.

4. Przygotowanie zawodowe dorosłych
Może przyjąć formę praktycznej nauki zawodu (trwa maksymalnie 12 miesięcy) lub przyuczenia do pracy (dokonuje się na przestrzeni 3-6 miesięcy). Uczestnicy mają opcję przystąpienia do egzaminu czeladniczego i zdobycia tytułu zawodowego.

5. Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Przysługuje osobom, które kształcą się w szkole dla dorosłych, na studiach zaocznych lub wieczorowych. Można je pobierać najdłużej przez 12 miesięcy.

6. Dofinansowanie studiów podyplomowych
Z tej formy wsparcia korzystają m.in. osoby pracujące powyżej 45 roku życia, będące małżonkami lub domownikami rolników, szukających zatrudnienia poza rolnictwem.

7. Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
W tym udział biorą np. osoby będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracodawcy.

8. Pożyczka szkoleniowa
Jest nieoprocentowana, a jej kwota nie może być wyższa niż 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wybór odpowiedniego kursu może być strzałem w dziesiątkę. W wielu przypadkach przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia w Koszalinie jest brak umiejętności pożądanych przez lokalnych pracodawców lub brak jakiegokolwiek doświadczenia.

Zostaw komentarz