Aspirant pracy socjalnej - ds. pieczy zastępczej

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Aspirant pracy socjalnej - ds. pieczy zastępczej
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
Aspirant pracy socjalnej - ds. pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Numer: StPr/21/0108
OBOWIĄZKI:
- Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci , w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, - udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, - przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczejPraca w Kołobrzegu w godz. 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia itp.
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co njamniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

Miejsce pracy:

Kołobrzeg


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Apteki Gemini

Lokalizacja: Koszalin

ZAPEWNIAMY WSPARCIE W RELOKACJI (zarówno czasowej jak i stałej) Apteki Gemini to wyjątkowe miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. To zgrany zespół złożony z samych profesjonalistów i pasjonatów. W naszej aptece możesz mieć pewność pracy z...

  • wczoraj

Apteki Gemini

Lokalizacja: Koszalin

Zakres zadań: Przyjmowanie zamówień oraz sprawdzanie ich pod kątem jakościowym oraz ilościowym, Bieżąca współpraca ze wszystkimi pracownikami w aptece, Rozkładanie towaru na półkach i w szufladach, Utrzymywanie porządku w aptece. Oczekujemy:...

  • wczoraj