Inspektor weterynaryjny

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor weterynaryjny
Filter
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 136772

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu - obszar powiatu koszalińskiego. Możliwe nietypowe godziny pracy, zwalczanie chorób, współdziałanie z zespołami w PIW Koszalin w zakresie czyszczenia, mycia, dezynfekcji, interwencje. W sutuacjach koniecznych współpraca z innymi PIW i WIW.  Praca w terenie - wyjazdy do zakładów i gospodarstw objętych nadzorem. Praca z użyciem środków chemicznym stosowanych w myciu i dezynfekcji. A także praca ze sprzętem technicznym wykorzystywanym w tych działaniach. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego. Obciążenie psychiczne. Praca pod presją czasu. Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Budynek nie posiada podjazdu oraz toalety odpowiednio przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole w ramach nadzoru sprawowanego przez PLW nad podmiotami w zakresie epizootycznym, ze szczególnym uwzględnieniem mycia, dezynfekcji a także bioasekuracji .
 • Prowadzi działania w zakresie praktycznego stosowania środków dezynfekcyjnych w ogniskach chorób zakaźnych lub w podmiotach w sytuacjach koniecznych.
 • Prowadzi działania ewidencyjne, organizacyjne dotyczące posiadanych przez PIW środków dezynfekcyjnych i sprzętu do dezynfekcji.
 • Współpracuje z innymi zespołami PIW, w szczególności z Zespołem Epizootycznym.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw.
 • W przypadkach koniecznych prowadzi działania w zakresie dotyczącym zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe zootechniczne, rolnicze, chemiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego obsługa sprzętu technicznego np. opryskiwacze, przygotowywanie roztworów chemicznych.
 • prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

SILVA LS Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

Zadania na stanowisku: Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych w pojazdach kolejowych; Wykonywanie czynności utrzymaniowych w wagonach i pociągach; Naprawy wagonów i pociągów. Wymagania: Gotowość do podróży służbowych i/lub pracy stacjonarnej w...

 • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

obsługa biura, strony internetowe, media społecznościowe, obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność obsługi klienta, programów klienta i orientacja na media społecznościowe, orzeczenie o...

 • 2024-05-17