Starszy inspektor

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Starszy inspektor
Filter
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 80959

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, 

 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się parterze budynku, w budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Obsługuje klienta w sprawach cudzoziemców.
 • Przyjmuje wnioski w sprawach: legalizacji pobytu na terenie RP, obywatelstwa, wiz oraz o wydanie i wymianę dokumentów od cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz udziela im bieżących informacji w sprawie.
 • Przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące zezwolenia na pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmuje od cudzoziemców i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub w administracji publicznej albo obszarze stosowania prawa w praktyce lub pracy biurowej
 • znajomość ustaw: kpa, o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP, o cudzoziemcach, o ochronie danych osobowych, o obywatelstwie
 • odporność na stres,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
 • umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Koszalin

analiza projektów numerycznych i przygotowanie danych do wykorzystania w systemach sterowania z wykorzystaniem nawigacyjnych systemów satelitarnych (GPS) modelowanie geodezyjne 3D dla potrzeb wykorzystania w systemach sterowania maszynami budowlanymi obsługa...

 • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

 • wczoraj