Starszy inspektor

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Starszy inspektor
Filter
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 126280

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 •  stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy
  - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 •  stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda oraz ruchomy podjazd, urządzenia higieniczno-sanitarne na jednej kondygnacji - w przyziemiu)
 • jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim
 • warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestniczy w zewnętrznych kontrolach w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach
 • bierze udział w kontrolach wewnętrznych w wydziałach i biurach ZUW
 • weryfikuje terminowość i sposób wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych
 • opracowuje zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych czynności kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej lub w obszarze kontroli lub w obszarze finansów
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie: księgowości, kontroli, finansów publicznych, audytu
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

extraDACH

Lokalizacja: Koszalin

Opis stanowiska przyjmowanie gotówki od klienta odpowiedzialność za pocztę przychodzącą i wychodzącą odbieranie telefonów do oddziału wprowadzanie faktur odbieranie skrzynki mailowej oddziału prowadzenie ewidencji reklamacji Wymagania wykształcenie min....

 • dzisiaj

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Kołobrzeg

Jakie zadania na Ciebie czekają? profesjonalna i kompleksowa obsługa naszych klientów; zapewnienie terminowości dostaw do klienta i jej zgodności z zamówieniem; sprawny przebieg procesu reklamacji; przyjęcie towaru do sklepu - jego kontrolę ilościową i...

 • dzisiaj