Podinspektor/inspspektor

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Podinspektor/inspspektor
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Podinspektor/inspspektor
Miejsce pracy: Sianów
Numer: StPr/21/1564
OBOWIĄZKI:
1)Koordynację /z ramienia Gminy Sianów/ części projektu pn. „Dzieciak” – współfinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6.2)Bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą / Wdrażającą RPO WZ 2014 – 2020, kadrą projektową i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, celem realizacji projektu „Dzieciak”,3)Monitoring działań projektowych, sprawozdawczość rzeczowa i finansowa, promocja projektu i archiwizacja dokumentacji projektowej,4)Współpracę z innymi referatami i stanowiskami pracy w celu pozyskiwania środków na realizację zadań Gminy z funduszy Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych.5)Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, ich bieżącą obsługę i rozliczanie.6)Współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: praca w zespole
Uprawnienia: Prawo jazdy kategorii B
Uprawnienia: obsługa komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel)


Wymagania inne:

umiejętność obsługi generatorów wniosków aplikacyjnych i generatorów wniosków płatniczych (np. sewis beneficjenta LSI2014,SL2014, generator FIO, senior.gov.pl), znajomość przepisów prawa w zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie BIP MGOPS w SIanowie

Miejsce pracy:

Sianów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Koszalin

analiza projektów numerycznych i przygotowanie danych do wykorzystania w systemach sterowania z wykorzystaniem nawigacyjnych systemów satelitarnych (GPS) modelowanie geodezyjne 3D dla potrzeb wykorzystania w systemach sterowania maszynami budowlanymi obsługa...

  • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

  • wczoraj