Podinspektor w dziale finansowo-księgowym

  1. Praca Koszalin
  2. Praca
  3. Podinspektor w dziale finansowo-księgowym
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Podinspektor w dziale finansowo-księgowym
Miejsce pracy: Koszalin
Numer: StPr/21/2630
OBOWIĄZKI:
1.Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych. 2 Uzgadnianie kont kosztów, dochodów i rozrachunków. 3. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wydatków i dochodów oraz należności i zobowiązań. 4. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się na stronie www.cus.koszalin.ibip.pl, Pracownikiem zatrudnionym na w/w stanowisku może być osoba, która: 1. Posiada obywatelstwo polskie. 2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 4.Posiada wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość lub inne na podbudowie szkoły średniej ekonomicznej. 5.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym. 6.Cieszy się nieposzlakowaną opinią. Dodatkowe wymagania: 1. Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 2. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 3. Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 5. Umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy. 6. Znajomość zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, w tym regulaminu organizacyjnego i statutu Centrum. 7. Umiejętność pracy w zespole obejmująca współpracę, dzielenie się wiedzą oraz informacjami z innymi pracownikami. 8. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym umiejętność sporządzania analiz w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 9. Wysoki poziom komunikacji werbalnej, inicjatywa, odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy, w tym pod presją czasu, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, terminowość, dyskrecja.

Miejsce pracy:

Koszalin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 100 - 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Emitel S.A.

Lokalizacja: Koszalin

Zadania: Instalacja i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i radiodyfuzyjnej Usuwanie awarii i wykonywanie przeglądów urządzeń, pomiarów, konserwacji i napraw Udział w odbiorach technicznych, uruchomieniach i przekazywaniu do eksploatacji...

  • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: Białogard

roboty drogowe ręczne i mechaniczne, prowadzenie pojazdów Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  • wczoraj