Inżynier zapewnienia jakości

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inżynier zapewnienia jakości
Filter

Nasza spółka Gea Tuchenhagen Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie, we współpracy z GEA Hilge GmbH w Bodenheim szuka niemieckojęzycznych kandydatów i kandydatki na stanowisko: Inżynier zapewnienia jakości.

Inżynier zapewnienia jakości
Miejsce pracy: Koszalin
Nr ref.: JR-0020690
Twoje obowiązki
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO9001,
 • Testowanie części, zespołów i systemów.
 • Przygotowywanie analiz do systematycznego rozwiązywania problemów w ramach całego procesu produkcyjnego,
 • Pobieranie próbek nowych i używanych części. Pozyskiwanie i sprawdzanie dokumentacji rysunkowej i materiałowej oraz planów testowych,
 • Kontrola towarów przychodzących. Rozwój dostawców we współpracy z działem zakupów, jakości i PD. Prowadzenie procesu zarządzania reklamacjami dla dostawców,
 • Działania związane z kontrolą końcową. Dokumentacja, wdrażanie dokumentacji i wymagań z nią związanych. Wewnętrzne wydawanie reklamacji,
 • Działalność prewencyjna we współpracy z Koszalin Technology Dep. i Production & Bodenheim w celu opracowania i wdrożenia Poka-yoke, Control Plan,
 • Wykonywanie badań PT i sporządzanie raportów,
 • Wydawanie certyfikatów na dostawy do klientów,
 • Przygotowanie i PDCA wskaźników KPI,
 • Wydawanie towarów w SAP,
 • Promowanie kultury jakości wśród pracowników,
 • Rozwój relacji pomiędzy GEA a partnerami biznesowymi.
Twój profil i kwalifikacje
 • Ukończone studia magisterskie lub inżynierskie w obszarze zarządzania jakością lub na podobnym kierunku,
 • Doświadczenie w ISO9001 i wewnętrznych standardach ciągłego doskonalenia,
 • Minumum trzyletnie doświadczenie w dziedzinie zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej oraz podstawowa wiedza zakresu zarządzania projektami,
 • Doświadczenie w zarządzaniu procesem reklamacji oraz w doskonaleniu jakości dostawców i podwykonawców,
 • Doświadczenie w narzędziach jakościowych, przykładowo: raport 8D, 5WHY, Ishikawa, A3, doświadczenie w APQP (P-FMEA) jest dodatkowym atutem,
 • Znajomość pakietu MS Office oraz SAP
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikacji na różnych szczeblach organizacji oraz ustrukturyzowany i zorientowany na rozwiązania styl pracy,
 • Zdolność do planowania harmonogramu oraz samoorganizacja własnej pracy
 • Bardzo dobre zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów i zdolność do strategicznego myślenia również w innych kategoriach,
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego oraz niemieckiego,
 • Gotowość do podróży.
Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgoda na przetwarzanie danych:
Aplikując o pracę w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oświadcza Pan/Pani, że zapoznał/a się z poniższą Informacją Administratora Danych Osobowych oraz, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy zachowali Państwa dokumenty aplikacyjne w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo następującej klauzuli.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółki
grupy GEA w Polsce.”

Informacja Administratora Danych Osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych są spółki grupy GEA Group AG w Polsce wymienione poniżej w pkt 5.
2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.
3. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pana/Pana udziałem.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a następnie zostaną usunięte. Natomiast jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte.
5. Podane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tej spośród poniżej wymienionych spółek z grupy GEA i jej upoważnionym pracownikom, na rzecz której prowadzony jest dany proces rekrutacji i będącej potencjalnym pracodawcą tj.: GEA Process Engineering Sp. z o. o., GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o. o., GEA Food Solutions Poland Sp. z o. o., GEA Farm Technologies Sp. z o. o., GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o., GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie umów zawartych przez spółki GEA w Polsce.
6. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W przypadku pytań lub żądania realizacji w/w praw mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@gea.com.
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: Białogard

przygotowanie towaru do wysyłki , rozładunek , załadunek towarów Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Wózki jezdniowe podnośnikowe Wymagania inne: uprawnienia na wózki widłowe

 • dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: Białogard

sprzedaż,obsługa klienta,wykładanie towaru,utrzymanie porządku i czystości Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

 • dzisiaj