Inspektor

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor
Filter
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 115787

Warunki pracy

·        Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie Delegatury WUOZ w Koszalinie praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.


·        Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście dla osób niepełnosprawnych od podwórza, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.


·        Praca w archiwum wymaga niejednokrotne używania drabiny, w celu sięgania po zarchiwizowane akta.


·        Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.490,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • •Prowadzenie dokumentacji w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z właściwością terytorialną Delegatury we współpracy z innymi stanowiskami
 • Prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki zakładowej gromadzenie wszystkich rodzajów dokumentacji dotyczącej zabytków, w tym spraw przekazywanych przez inspektorów oraz wprowadzanie nabytków i darowizn tych opracowań – udostępnianie ich pracownikom oraz innym osobom z zewnątrz w tym posiadaczom zabytków wraz z tworzeniem i prowadzeniem baz danych tych zbiorów
 • Wykonywanie skanów, kserokopii i wykazów w zakresie udzielania informacji publicznej oraz w odpowiedzi na inne wnioski dotyczące udzielenia informacji nt. zabytków z terenu podległego Delegaturze wraz z redagowaniem pism przewodnich i odpowiedzi na te wnioski we współpracy z innymi stanowiskami
 • Odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków nieruchomych, ruchomych oraz na kartach zabytków zieleni i cmentarzy wszelkich zmian, prowadzonych prac oraz wydawanych przez WKZ decyzji
 • Bieżąca obsługa dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Delegaturze WUOZ.
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Delegatury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego minimum rok pracy w administracji publicznej i prowadzenia archiwum zakładowego

 • Bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD,EXCEL,ACCESS)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs merytoryczny powiązany ze stanowiskiem, np. z zakresu danych osobowych lub zasad prowadzenia archiwum
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

montaż konstrukcji oraz płyt warstwowych, wykończenie wnętrz Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

 • dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

rejestracja pacjentów, umiejętne organizowanie ruchem rejestrujących pacjentów, orientacja w czasie pracy poradnii i gabinetów lekarskich Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: obsługa...

 • dzisiaj