Inspektor

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Inspektor
Filter
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 78225

Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, praca również w terenie przy czynnościach kontrolnych z wykorzystaniem samochodu służbowego, praca przy komputerze, praca z klienetem.

Zakres zadań

 • Rozpatruje sprawy zakończenia budów;
 • Prowadzi postępowania naprawcze;
 • Prowadzi kontrole budów w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa budowlanego;
 • Prowadzi planowane kontrole obiektów użtkowanych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresu utrzymania obiektów i dokonywania przeglądów;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach obiektów będących w nieodpowiednim stanie technicznym oraz obiektów nieużytkowanych;
 • Przygotowuje dokumenty dotyczące egzekucji administracyjnych;
 • Prowadzi ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów, sporządza okresową sprawozdawczość;
 • Prowadzi sprawozdawczość do GUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa lub administracji
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, m.in. pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Bobolice

prace szkółkarskie Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: dobry stan zdrowia

 • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Sianów

do zadań pracownika będzie należeć uprzątanie terenu po wycince drzew, składanie palet z drewnem, inne prace porządkowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

 • wczoraj