Inspektor

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor
Filter
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białogard
Ogłoszenie o naborze Nr 137157

Warunki pracy


 • praca terenowo-biurowa;
 • możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób do analizy laboratoryjnej;
 • częśty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami;
 • wykonywanie zadań na terenie działania oddziału;
 • konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkoleniach, gotowość do wyjazdów krajowych szkoleniowych;
 • samodzielność w realizacji zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Siedziba oddziału znajduje się na drugim piętrze budynku urzędu miasta w Białogardzie. Możliwość dotarcia windą do podwyższonego parteru, następnie po schodach. Dostęp do pomieszczeń oddziału może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.


 


 

Zakres zadań

 • zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 • prowadzi nadzór nad zdrowiem roślin.
 • prowadzi nadzór na wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego.
 • sporządza informacje i sprawozdania z obszaru swojego działania.
 • wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętności, cechy osobowościowe: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.
 • Bardzo dobra obsługa komputera w tym programów MS Office i urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustaw: o środkach ochrony roślin, o PIORIN, o o ochronie roślin przed agrofagami, o nasiennictwie, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy: prawo przedsiębiorców


// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

SILVA LS Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

Zadania na stanowisku: Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych w pojazdach kolejowych; Wykonywanie czynności utrzymaniowych w wagonach i pociągach; Naprawy wagonów i pociągów. Wymagania: Gotowość do podróży służbowych i/lub pracy stacjonarnej w...

 • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

obsługa biura, strony internetowe, media społecznościowe, obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność obsługi klienta, programów klienta i orientacja na media społecznościowe, orzeczenie o...

 • 2024-05-17