Inspektor weterynaryjny

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor weterynaryjny
Filter
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 136681

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i prowadzeniu samochodu służbowego; - Obsługa klienta - Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu; - Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych; - Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje próbki krwi pobrane przez urzędowych lekarzy w ramach obowiązujących badań monitoringowych i krajowych programów zwalczania różnych chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowuje dokumentację dotyczącą nadawania statusów stadom co do chorób zakaźnych u zwierząt
 • sporządza sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, dochodzeń epizootycznych, badań monitoringowych i badań w ramach krajowych programów zwalczania różnych chorób zakaźnych zwierząt
 • sprawuje kontrolę nad przemieszczaniem się zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzi wymianę informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • przeprowadza kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą
 • przeprowadza kontrole gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • prowadzi postępowania w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi działania dotyczące certyfikacji przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii i innych krajów trzecich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

SILVA LS Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

Zadania na stanowisku: Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych w pojazdach kolejowych; Wykonywanie czynności utrzymaniowych w wagonach i pociągach; Naprawy wagonów i pociągów. Wymagania: Gotowość do podróży służbowych i/lub pracy stacjonarnej w...

 • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

obsługa biura, strony internetowe, media społecznościowe, obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność obsługi klienta, programów klienta i orientacja na media społecznościowe, orzeczenie o...

 • 2024-05-17