Inspektor w dziale administracyjno - gospodarczym

  1. Praca Koszalin
  2. Praca
  3. Inspektor w dziale administracyjno - gospodarczym
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Inspektor w dziale administracyjno - gospodarczym
Miejsce pracy: Koszalin
Numer: StPr/21/2140
OBOWIĄZKI:
szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie dps.koszalin.ibip.pl1. Realizacja zakupu dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i regulaminy wewnętrzne. 2 Dbałość o utrzymanie budynku, sprzętu i wyposażenia DPS w należytym stanie technicznym 3.Prowadzenie spraw dotyczących dozoru obiektu i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. 4. Organizowanie transportu dla potrzeb DPS oraz czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji samochodu służbowego. 5. Czuwanie nad właściwą eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością DPS. 6. Dbałość o utrzymanie pomieszczeń DPS w należytym stanie sanitarno-higienicznym. 7. Dbałość o utrzymanie wyposażenie DPS w należytym stanie technicznym. 8. Organizowanie prac związanych z utrzymaniem terenu wokół DPS w należytym stanie. 9. Prowadzenie zakładowej składnicy akt. 10. Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz obliczanie ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży. 11. Prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie kompetencji działu, w tym w szczególności ewidencji środków trwałych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wszelkie informacje dot. naboru i składania dokumentów znajdują się na stronie dps.koszalin.ibip.pl, wykształcenie wyższe min. I-go stopnia, co najmniej dwuletni staż pracy, posiada praktyczną znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej postępowań krajowych, ustawy Prawo budowlane w części dotyczącej przeglądów technicznych budynków, Kodeksu cywilnego w części dotyczącej ofert i umów

Miejsce pracy:

Koszalin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

  • dzisiaj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót Udział w procesie ofertowania i...

  • dzisiaj