Inspektor ochrony zabytków

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor ochrony zabytków
Filter
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 133340

Warunki pracy

Warunki pracy


·        Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Koszalinie i w terenie, liczne wyjazdy służbowe praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie.


·        Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny


·        Stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze, wejście dla osób niepełnosprawnych od podwórza, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.


·        Liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Zakres zadań

 • •Prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach ochrony zabytków archeologicznych.
 • •Prowadzenie ewidencji zabytków archeologicznych, opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych.
 • •Przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia terenowych badań archeologicznych i ich zgodności z wydaną decyzją ZWKZ oraz kontroli stanu zachowania stanowisk archeologicznych.
 • •Opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach archeologicznych na wniosek właściciela lub z urzędu.
 • •Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze znaleziskami oraz współpraca z policją w zakresie przestępczości przeciw zabytkom archeologicznym.
 • •Prowadzenie postępowania w sprawach wydzieleń i podziałów geodezyjnych archeologicznych stanowisk naziemnych i wziemnych.
 • •Wykonywanie innych zadań powierzonych przez ZWKZ i Kierownika Delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w kierunku archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •dobra znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, zasad prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS)
 • •prawo jazdy kat. B
 • •mile widziane doświadczenie w administracji publicznej 6 miesięczne doświadczenie w pracy przy zabytkach w tym zwłaszcza archeologicznych w instytucjach kultury lub związanych z ochroną zabytków
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

extraDACH

Lokalizacja: Koszalin

Opis stanowiska aktywna sprzedaż, rzetelna obsługa klientów w oddziale i w terenie, obsługa bieżących zamówień, przygotowywanie ofert i finalizowanie sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów, ciągła poprawa jakości obsługi klienta, zapewnienie stałego...

 • wczoraj

KRKA Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

CEL PRACY promocja leków Rx w środowisku lekarzy i farmaceutów reprezentowanie firmy podczas zjazdów i konferencji naukowych stałe doskonalenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych OCZEKUJEMY wykształcenia wyższego jako warunek konieczny (mile widziany...

 • wczoraj