Inspektor nadzoru budowlanego

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor nadzoru budowlanego
Filter
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Białogard
Ogłoszenie o naborze Nr 129987

Warunki pracy

1. Praca w biurze - czynności administracyjno-biurowe w siedzibie inspektoratu i w terenie - czynności kontrolne poza siedzibą inspektoratu (prowadzenie auta służbowego).


2. Praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.


3. Praca z bazami danych i programami specjalistycznymi.


4. Praca wymagająca znajomości ustaw i podejmowania decyzji.


5. Praca przy minitorze powyżej 4 godzin.


6. Podjazd do głównego budynku, biuro mieści się na I piętrze budynku.


 

Zakres zadań

 • 1. Przeprowadza kontrole budów w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi.
 • 2. Dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
 • 3. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.
 • 4. Przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych, należących do właścicieli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Białogardzie.
 • 5.W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wyższe techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Interhandler Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

Opis stanowiska: diagnostyka, obsługa techniczna i naprawa maszyn budowlanych, praca stacjonarna w serwisie firmy czyszczenie i konserwacja maszyn Wymagania: wykształcenie lub doświadczenie w pracy mechanika samochodowego lub mechanika maszyn...

 • wczoraj

Nationale-Nederlanden

Lokalizacja: Koszalin

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne oferowanie Klientom naszych rozwiązań. Dbałość o rozbudowę i...

 • wczoraj