Główny księgowy

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Główny księgowy
Filter
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 81078

Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Organizuje i prowadzi działalność Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami
 • Opracowuje budżet Inspektoratu oraz niezbędne zmiany w tym zakresie oraz opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości jednostki
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub inne ekonomiczne, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych i rachunkowości
 • Umiejętność obsługi komputera i innych rządzeń biurowych
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych linii Progman
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

 • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót Udział w procesie ofertowania i...

 • wczoraj