Asystent rodziny

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Asystent rodziny
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Ustronie Morskie
Numer: StPr/21/0188
OBOWIĄZKI:
wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny;systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielanie im pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań;w ramach wsparcia rodziny:współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi.wspieranie aktywności społecznej rodziny;pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym;motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.Praca może być wykonywana poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjal.

Miejsce pracy:

Ustronie Morskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

  • dzisiaj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót Udział w procesie ofertowania i...

  • dzisiaj