Wychowawca w placówce wsparcia dziennego na terenie gminy biesiekierz

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Wychowawca w placówce wsparcia dziennego na terenie gminy biesiekierz
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Wychowawca w placówce wsparcia dziennego na terenie gminy biesiekierz
Miejsce pracy: Biesiekierz
Numer: StPr/21/0271
OBOWIĄZKI:
1) prowadzenie zajęć z grupą, 2) sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce, 3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz, 4) prowadzenie dokumentacji dziecka, 5) współpraca ze specjalistami, 6) opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej, 7) prowadzenie dziennika zajęć, 8) prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem, 9) organizowanie zajęć tematycznych, warsztatowych, edukacyjnych, 10) czuwanie nad realizowanym przez dzieci obowiązków szkolnych, 11) współpraca ze szkołą - wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka, 12) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach, 13) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 14) współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: organizowanie własnej pracy
Uprawnienia: myślenie kreatywne
Uprawnienia: praca w zespole


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, osoba powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiek. - wych., znajomość przepisów: ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Rozporządzenie MPiPS z dnia 22.12.2011 r .w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, cierpliwość, odpowiedzialność, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna , mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,

Miejsce pracy:

Biesiekierz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 340 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Zakres obowiązków: nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót branżowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy, nadzorowanie i koordynowanie robót prowadzonych przez podwykonawców, rozwiązywanie problemów technicznych...

  • dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

Lokalizacja: Dygowo

Staż w Kołobrzegu w godzinach 7.00-15.00 wykonywanie czynności związanych ze stanowiskiem ds. budownictwa i planowania przestrzennego, wniosków unijnych, kadr i archiwum ewidencji pracy.

  • dzisiaj