Starszy inspektor

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Starszy inspektor
Filter
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 84538

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.


Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku KPP Kołobrzeg, w pokoju jednoosobowym, wyposażonym w sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.


Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.096,91 złotych brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Zaopatruje, prowadzi i rozlicza formularze mandatów karnych dla jednostki.
 • Prowadzi rejestry druków ścisłego zarachowania, w celu zarejestrowania dokumentacji finansowej.
 • Rozlicza dodatkowe należności dla funkcjonariuszy, w celu zwrotów kosztów dojazdu do służby, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdów koleją raz w roku na koszt MSWiA.
 • Sporządza listy dodatkowych należności na wyżywienie psów, w celu wypłacenia środków finansowych dla przewodników psów służbowych.
 • Rozlicza posiłki regeneracyjne, w celu zapewnienia ich funkcjonariuszom w okresie jesienno-zimowym.
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym delegacje służbowe, w celu ich rozliczenia.
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym faktur wystawionych przez biegłych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  // Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

  Lokalizacja: Koszalin

  spełnianie w stosunku do dziecka czynności obsługowych, pomoc w korzystaniu z toalety, organizowanie wypoczynku, udział w spacerach i wycieczkach Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna...

  • wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

  Lokalizacja: Koszalin

  praca z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania inne: wykształcenie wyższe pedagogiczne oligofrenopedagogika, autyzm, pedagogika specjalna, doświadczenie w...

  • wczoraj