Starszy inspektor

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Starszy inspektor
Filter
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 80515

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, jednozmianowa, na 1/2 etatu, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.


Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku KPP Kołobrzeg, w pokoju dwuosobowym, wyposażonym w sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.


Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1.617,85 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Wprowadzanie, modyfikacja danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w celu aktualizacji zawartych w nim informacji.
 • Konfigurowanie sprzętu radiokomunikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 • Reagowanie na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu.
 • Dokonywanie bieżącej naprawy konserwacji oraz diagnozowanie usterek w urządzeniach radionadawczych i teleinformatycznych.
 • Dokonywanie konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu radiokomunikacyjnego i teleinformatycznego
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania w radiotelefonach, a także instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędnego użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputerów stacjonarnych i przenośnych pod względem sprzętowym i programowym
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi
 • Umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń peryferyjnych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

 • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót Udział w procesie ofertowania i...

 • wczoraj