Księgowy

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Księgowy
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Księgowy
Miejsce pracy: Mielno
Numer: StPr/21/0195
OBOWIĄZKI:
1) Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. 2) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.3) Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie. 4) Prowadzenie rejestru faktur.5) Prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.6) Wyliczanie, ewidencjonowanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników.7) Ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych.8) Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów emerytalno-rentowych (Rp-7). 9) Inne zlecone przez Dyrektora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Uprawnienia: obsługa komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel)
Uprawnienia: księgowanie z wykorzystaniem programów komputerowych
Uprawnienia: sprawdzanie danych księgowych


Wymagania inne:

umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, znajomość przepisów zasad księgowości budżetowej, finansów publicznych, rachunkowości, wynagradzani pracowników samorządowych, doświadczenie zawodowe 2 lata w przypadku średniego wykształcenia; wykształcenie wyższe

Miejsce pracy:

Mielno


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Budimex SA

Lokalizacja: Koszalin

Do Twoich zadań należeć będzie: prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami kontraktu i warunkami umowy, sporządzanie zapytań ofertowych, przygotowanie kart obmiarów, przygotowanie dokumentacji do rozliczenia, przygotowanie przejściowych świadectw...

  • wczoraj

Budimex SA

Lokalizacja: Koszalin

Do Twoich zadań należeć będzie: przygotowywanie przedmiarów robót, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych, sprawdzanie zgodności zakresu...

  • wczoraj