Kierownik pracowni

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Kierownik pracowni
Filter
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 86589

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna i parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ - systemu zarzadzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych odczynników.


Praca w zespole pracowni (8 osób) z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego: pipety automatyczne, cieplarki laboratoryjne, płyczki, czytniki ELISA, termocyklery i inne.

Zakres zadań

 • Kierowanie i nadzorowanie pracy pracowni patologii
 • Diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, serologiczna, wirusologiczna i parazytologiczna chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie analiz, statystyk i opracowań z działalności pracowni patologii
 • Obsługa i nadzór nad wyposażeniem pracowni, utrzymanie go w nalezytym stanie
 • Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Planowanie jakościowe i ilościowe materiałów niezbędnych do realizacji badań
 • Urzestniczenie w utrzymaniu i doskonaleniu wdrozonego systemu zarządzania
 • Opracowywanie, modywikacja, walidacja/weryfukacja metod badawczych, udział w minitorowaniu wazności wyników badań
 • Opracowywanie wyników badań i sporządzanie sprawozdań z badań
 • Przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań, kontakt z Klientem laboratorium w zakresie działalności pracowni
 • Sporzadzanie planów okresowych, rocznych w zakresie budżetu i zakupów do pracowni patologii, współpraca z zespołem administracyjnym i zespołem finansowo - księgowym WIW Szczecin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu matod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym technik PCR, norm PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umozliwiającycm posługiwanie się normami/ instrukcjami anglojęzycznymi
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PKO Bank Polski

Lokalizacja: Darłowo

Umowa na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Darłowie

 • dzisiaj

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Bobolice

Budowa drogi: S11 Zakres obowiązków: kompleksowa organizacja budowy kierowanie wykonawstwem robót na budowie zgodnie z harmonogramem i dokumentacją techniczną terminowa i prawidłowa realizacja zadań pełnienie nadzoru technicznego i finansowego nad...

 • dzisiaj