Kierownik placówek wsparcia dziennego

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Kierownik placówek wsparcia dziennego
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Kierownik placówek wsparcia dziennego
Miejsce pracy: Sianów
Numer: StPr/21/0656
OBOWIĄZKI:
- kierowanie bieżącą działalnością placówek, sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,- sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówek,- planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz konserwacja i naprawy sprzętu w placówkach,- sprawowanie nadzoru nad mieniem,- organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówek,- rozpatrywanie skarg związanych z działalnością placówek, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte terminowe załatwienie,Pełny zakres obowiązków znajduje się na stronie BIP MGOPS w Sianowie
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
Uprawnienia: kierowanie osobami
Uprawnienia: prowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B)


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; znajomość Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy z dnia z 12 marca 004r. o pomocy społecznej, doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną, szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie BIP MGOPS w Sianowie, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Miejsce pracy:

Sianów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Budimex SA

Lokalizacja: Koszalin

Jeżeli jesteś studentem, którego interesują zagadnienia związane z ekonomią, finansami oraz chciałbyś poznać specyfikę pracy ekonomisty na kontrakcie budowlanym, dołącz do nas! W ramach realizowanej praktyki będziesz wspierał zespół w następujących...

  • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

Lokalizacja: Kołobrzeg

Przewóz osób i towarów. Praca na terenie woj. zachodniopomorskiego, w godz. 7:00-15:00, również w soboty i niedziele. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: prawo jazdy kat. B

  • wczoraj