Kierownik placówek wsparcia dziennego w gminie biesiekierz

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Kierownik placówek wsparcia dziennego w gminie biesiekierz
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Kierownik placówek wsparcia dziennego w gminie biesiekierz
Miejsce pracy: Biesiekierz
Numer: StPr/20/2112
OBOWIĄZKI:
1) zorganizowanie a następnie kierowanie i nadzór nad właściwym prowadzeniem Placówki Wsparcia Dziennego, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, 2) opracowanie i utrzymanie pełnej aktualności regulaminu organizacyjnego nadzorowanej placówki, określającego zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, 3) nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadań przez podległych pracowników, 4) współpraca z placówkami oświaty oraz pomocy społecznej, a także z odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia i poszerzania działań kierowanej placówki, 5) prowadzenie zajęć z grupą, 6) sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce, 7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz 8) prowadzenie dokumentacji dziecka 9) współpraca ze specjalistami, 10) opracowywanie miesięcznego planu pracy wychowawczej, 11) prowadzenie dziennika zajęć, 12) prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem, 13) organizowanie zajęć tematycznych, warsztatowych, edukacyjnych, 14) czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych, 15) współpraca ze szkołą, 16) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach, 17) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 18) współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne 1) wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 2) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany ro najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 3 ) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona, 4) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe; Wymagania dodatkowe: 1) powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i zespole, 2) znajomość przepisów, 3) predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, 4) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Miejsce pracy:

Biesiekierz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 600 - 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin

prowadzenie magazynu, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie produktów surowców i materiałów do produkcji, inwentaryzacja towaruWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brakWymagania inne:kwalifikacje bądź doświadczenie w pracy na danym...

  • 24.11.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: Białogard

Pozyskiwanie klientów z rynku wschodniego, obsługa programów komputerowych - excel, word, poczta e-mail,Wymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brakJęzyk: polski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegłyJęzyk: rosyjski, w mowie - B1 -...

  • 24.11.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Lokalizacja: Białogard

sortowanie elementów metalowych; szlifowanie detali, pomoc spawaczowi,drobne prace ślusarskie, przygotowywanie elementów konstrukcyjnych do spawania oraz do montażu, łączenie elementów metalowych, przygotowanie elementów metalowych do dalszej produkcji oraz...

  • 24.11.2020

Siedziba Schenker Sp. z o.o.:

Lokalizacja: Koszalin

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

  • 24.11.2020