Kierownik działu

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Kierownik działu
Filter
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 114049

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Sporadyczne wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego. Częsty kontakt z klientami i pracownikami komórek organizacyjnych WIORiN. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca powyżej 4 godzin dziennie przed monitorem ekranowym. Gotowość do sporadycznych krajowych wyjazdów służbowych. Kierowanie zespołem pracowników do 4 osób. Stres związany z decyzyjnością. Praca na wysokości do 3 m.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Siedziba Inspektoratu znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Do siedziby prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od przodu budynku po 6 stopniach schodów oraz wejście tylne od strony parkingu. Wejście tylne jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (opuszczana pochylnia). Brak przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego wykonania zadań przez Dział Nadzoru Nasiennego.
 • Prowadzi merytoryczny nadzór nad kontrolą przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny i przechowywania oraz obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych w tym modyfikowanego genetycznie, pochodzenia krajowego i zagranicznego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji administracyjnych.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego.
 • Przygotowuje sprawozdania, analizy i informacje z zakresu prac Działu.
 • Wspiera merytorycznie pracowników oddziałów terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie wykonywanych zadań.
 • Prowadzi kontrole zewnętrzne na obszarze działania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz wewnętrzne w komórkach organizacyjnych WIORiN.
 • Prowadzi nadzór nad pracą akredytowanych i urzędowych kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego.
 • Aktywnie uczestniczy w czynnościach realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy w kierowanym przez siebie dziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony roślin lub nasiennictwa, ekologii
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, narzędzi biurowych i programów komputerowych MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa. Znajomość ustaw: o PIORIN, o nasiennictwie, o ochronie roślin przed agrofagami, o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, o wyrobach winiarskich, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o służbie cywilnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących, ochrony roślin i nasiennictwa.
 • Kompetencje kierownicze: bardzo dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów; umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami; umiejętność planowania i inicjatywa w działaniu; umiejętność sporządzania pism i stosowania prawa w praktyce; odpowiedzialność i wysoki poziom kultury osobistej; odporność na stres; decyzyjność oraz umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania działań w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo przedsiębiorców.
 • Kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu spraw związanych z nasiennictwem, rolnictwem.
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż ajurwedyjski Kinesiotaping estetyczny twarzy...

 • wczoraj

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

Lokalizacja: Kołobrzeg

w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż ajurwedyjski Kinesiotaping estetyczny twarzy...

 • wczoraj