Kierowca autobusu referatu gospodarki transportowej sekcji technicznej wydziału techniki i zaopatrzenia cossg

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Kierowca autobusu referatu gospodarki transportowej sekcji technicznej wydziału techniki i zaopatrzenia cossg
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Kierowca autobusu referatu gospodarki transportowej sekcji technicznej wydziału techniki i zaopatrzenia cossg
Miejsce pracy: Koszalin
Numer: StPr/21/1372
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych oraz autobusów zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami, w komunikacji krajowej i zagranicznej,- przewóz osób i towarów, udział w załadunkach i rozładunkach,- dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi,- dbanie o dobry stan techniczny pojazdu, utrzymywanie pojazdu i jego wyposażenia w sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu, w tym wykonywanie obsług codziennych i drobnych napraw,- dbanie o porządek w pojeździe i w rejonach parkowania i obsługi pojazdów oraz na terenie parku samochodowego,- zgłaszanie potrzeb wykonania niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji w pojeździe,- zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane,- przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz odpoczynku,- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych przewozów,- doraźne pełnienie obowiązków dyspozytora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

-wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata udokumentowanej praktyki zawodowej, wymagania związane ze stanowiskiem: posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym kategorii: B,C+E,D; posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy, na przewóz towarów oraz osób; posiadanie ważnej karty kierowcy; szczegółowe informacje na temat wymagań znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl

Miejsce pracy:

Koszalin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 840,25 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Koszalin

analiza projektów numerycznych i przygotowanie danych do wykorzystania w systemach sterowania z wykorzystaniem nawigacyjnych systemów satelitarnych (GPS) modelowanie geodezyjne 3D dla potrzeb wykorzystania w systemach sterowania maszynami budowlanymi obsługa...

  • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

  • wczoraj