Inspektor

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor
Filter
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 86001

Warunki pracy

·         warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Stres. Praca na wysokości do 3 metrów.


 


·         miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na parterze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
z poruszaniem się po schodach (brak windy).

Zakres zadań

 • 1.Wykonuje czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • 2.Gospodaruje majątkiem Skarbu Państwa poprzez prowadzenie ewidencji składników majątkowych WIORiN.
 • 3.Sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości i odpady komunalne.
 • 4.Kontroluje i opisuje faktury wpływające do WIORiN pod względem merytorycznym.
 • 5.Gospodaruje odpadami.
 • 6. Przygotowuje projekty umów najmu, wystawia faktury z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o nieruchomościach
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • bardzo dobra znajomość komputera i programów Microsoft Office tj: Word, Excel
 • umiejętność pisania i czytania dokumentów urzędowych, ksiąg wieczystych, postanowień.
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność i terminowość
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Lokalizacja: Koszalin

Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawne uzupełnianie towaru na półkach dbanie o dostępność asortymentu oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów współdziałanie w tworzeniu wizerunku MAKRO jako firmy przyjaznej klientowi...

 • dzisiaj

Exorigo-Upos S. A.

Lokalizacja: Koszalin

Jeśli Twoje zainteresowania związane są z IT? Masz w tym obszarze doświadczenie lub chcesz je zdobyć? Lubisz pomagać innym? Rozwiązywanie problemów sprawia Ci przyjemność? Zapraszamy do naszego Zespołu Serwisu! Jesteśmy w 23 miastach w Polsce. Renomowani...

 • dzisiaj