Główny księgowy

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Główny księgowy
Filter
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 74084

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.


Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie i prowadzeniu samochodu służbowego


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu


Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • •prowadzi pełną księgowość syntetyczną i analityczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • •kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej,
 • •opracowuje plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jednostki, opracowuje harmonogram dochodów i wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji,
 • •wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych, •
 • uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności,
 • •sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki i inne analizy finansowe na potrzeby jednostki nadrzędnej,
 • •kontroluje prowadzenie kasy wraz z dokumentacją kasową w celu zachowania prawidłowości gotówkowych rozliczeń pieniężnych,
 • •nadzoruje zawierane umowy cywilno-prawne przez jednostkę w celu ich prawidłowości pod względem finansowym,
 • •obsługuje programy: bankowość elektroniczna, elektroniczny system budżetu państwa Trezor, program finansowo-księgowy ZETO, program kadrowo-płacowy ZETO, Płatnik

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w księgowości w Inspekcji Weterynaryjnej, b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 15-letnią praktykę w księgowości w Inspekcji Weterynaryjnej,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, prawo zamówień publicznych, kontroli zarządczej,
 • •umiejętność dokonywania analiz i syntez
 • •zdolność analitycznego myślenia
 • •biegła obsługa komputera
 • •terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  // Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

  Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

  Lokalizacja: Koszalin

  Zadania: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów Utrzymywanie relacji z klientami Negocjacje handlowe Nadzór nad realizacją kontraktów Realizacja uzgodnionych celów sprzedażowych Raportowanie Wymagania: Wykształcenie minimum średnie Doświadczenie w pracy na...

  • dzisiaj

  KOBYLARNIA S.A.

  Lokalizacja: Bobolice

  Zakres obowiązków: przeprowadzenie procesu zakupowego na potrzeby kontraktu: wysyłanie zapytań, kontakt z dostawcą, negocjacje cenowe, zamówienie i realizacja dostaw, realizacja bieżących zapotrzebowań i zamówień wynikłych z codziennych działań na...

  • dzisiaj